.

 

Plavání? Rozhodně ANO!

V dnešní moderní době patří plavání k základním pohybovým dovednostem. Ve vodě se všichni pohybujeme již od prenatálního období, což bezpochyby přispívá k vytváření kladného vztahu k ní. Je-li pak pobyt ve vodě dobře a odborně rozvíjen, může nám přinést velkou řadu výhod. Je smutnou skutečností, že u nás existují stále tisíce neplavců nebo velmi špatných plavců, pro které znamená vodní živel, zejména v přírodních podmínkách, smrtelné nebezpečí!

Jednou z předností plavání, v porovnání s ostatními sporty, je možnost jeho širokého a trvalého využívání. Jde o aktivitu, která není omezena jen na určité věkové období, ale může být prováděna od nejútlejšího dětství až do pozdního stáří. Při dodržování určitých pravidel se pak jedná o aktivitu s velmi nízkou mírou úrazovosti.

Plavání je také velmi prospěšné ze zdravotního hlediska. Zlepšuje funkci oběhového systému, příznivě působí na rozvoj dýchacího systému, všestranně a rovnoměrně posiluje veškeré svalstvo (zapojuje
do činnosti i ty svaly, které jsou v běžném životě zanedbávány), napomáhá k postupnému odstranění vadného držení těla, působí příznivě na udržování kloubní pohyblivosti a napomáhá zlepšovat stavy jako je např. nespavost, předrážděnost, deprese. U malých dětí navíc zlepšuje potíže s dětskou kolikou, zvyšuje vitální kapacitu plic či pružnost a rozpínavost hrudního koše dítěte.

Pro všechny z Vás, kteří jste se rozhodli naučit sebe nebo své děti plavat, nebo se jen doučit některé plavecké způsoby či pouze zdokonalit již nabyté plavecké dovednosti, nabízím individuální výuku.

Během výukových hodin se naučíte nejen správnému provádění jednotlivých plaveckých způsobů, ale také správnému dýchání, které tvoří více než 50 % úspěchu každého dobrého plavce.

 

Jitka Dittrichová