.

Plavání novorozenců - vaničkování

Plavání dětí od půl roku do 5 let

Plavání předškoláků a školáků

Plavání dospělých

PLAVÁNÍ NOVOROZENCŮ - VANIČKOVÁNÍ

Děti jsou před porodem devět měsíců ve vodě a „výukou plavání“ je do ní vracíme. V tomto věku ještě nelze hovořit o plavání jako takovém. Jde spíše o námi řízené pohyby, které dětem přinášejí radost a prospěch z vodního prostředí.

Děti už samotným pobytem ve vodě zdravě posilují všechny svalové skupiny a přitom nezatěžují ještě měkký podpůrný aparát těla. Pohyb ve vodě také významně posiluje břišní svaly miminek, díky tomu se zlepšuje peristaltika střev a zmírňují se potíže s dětskou kolikou. „Plaváním“ je přiměřeně namáhán srdečně - cévní systém dítěte, zesiluje se srdeční sval a zvětšují se srdeční komory.

Výuka novorozenců probíhá výhradně v domácím prostředí, protože je na ně děťátko zvyklé, má pocit jistoty a není těžké zajistit odpovídající hygienické zázemí. S výukou lze začít již od zahojení pupíčku do maximálně půl roku (starší děti se již do standardní vany nevejdou). Délka a skladba lekce závisí na stáří, náladě a rozpoložení děťátka. Maximální doba pobytu ve vodě v tomto věku je 30 minut. Při první lekci je děťátko
ve vodě cca 10 minut, postupně se doba plavání prodlužuje.

Náplň lekce:

  • Seznámení s psychomotorickým vývojem miminka
  • Popis jednotlivých úchopů na suchu
  • Ukázka jednotlivých úchopů na panence na suchu
  • Výuka děťátka lektorkou
  • Předání děťátka mamince
  • Otužování

Cena :

  • 400 Kč/1 lekce
  • 3.800 Kč/10 lekcí

 

Nahoru

PLAVÁNÍ DĚTÍ OD PŮL ROKU DO 5 LET

Cílem výuky v tomto věku ještě není opravdové způsobové plavání, děti ještě nezvládají lokomoci (tj. pohyb pomocí svalové činnosti) ani koordinaci pohybů. Při výuce jde hlavně o vytváření kladného vztahu k vodě, o čas strávený s rodiči a rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Můžeme mluvit o fázi, kdy dítě připravujeme na budoucí samostatné plavání. Dítě by
po absolvování těchto lekcí mělo být schopné za pomocí nadlehčovacích pomůcek zvládnout perfektní ležení a natažení na bříšku i zádech, skoky do vody se zanořením, šipku ze sedu, ručkování s podplutím překážky, a samostatný pohyb po vodní hladině.

Náplň lekce:

Tyto lekce nejsou vhodné provozovat individuálně. V tomto věku je pro děti důležitá přítomnost dalších dětí. Tyto věkové kategorie tedy učím pod plaveckým klubem Želvička - CVČ Měšice - www.cvcmesice.cz

 

Nahoru

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ

Od pátého roku je dítě schopné se samostatně učit plavat. Přítomnost rodičů tedy není nutná. V této době můžeme již mluvit o standardní plavecké výuce.

Náplň lekce:

Na úplném počátku se stále používají podpůrné plavecké pomůcky (např. pásek, žížala, kolečka či destičky), od kterých se upouští až po úplném zvládnutí techniky daného plaveckého způsobu. Dítě se nejprve naučí splývání na zádech a břichu, dýchání do vody, kraulový a znakový kop. Po zvládnutí těchto základních plaveckých dovedností, přistupuji k výuce jednotlivých plaveckých způsobů.

Vzhledem ke složité koordinaci prsových rukou a nohou ( mělo by se vyučovat nejdříve od 8 let dítěte) a obtížnějšímu zvládnutí prsových nohou u malých dětí je vhodné naučit jako první plavecký způsob Znak, přičemž děti jsou schopné se pohybovat„ s výhledem na vodu“ pomocí prsových rukou a kraulových nohou.

Jako další plavecký způsob si děti osvojí Kraul se správným dýcháním a zanořením hlavy. Dále pokračujeme výukou plaveckého způsobu Prsa a je-li ze strany dítěte zájem, můžeme při perfektním zvládnutí předchozích způsobů začít s plaveckým způsobem Motýlek.

Jako doplněk k jednotlivým plaveckým způsobům je součástí výuky také zvládnutí startovacího skoku Šipka a plaveckých obratů.

Délka jedné lekce je 45 minut.

 

Cena:

400 Kč/1 lekce, vstupné do bazénu si každý hradí sám
(v případě většího počtu dětí možná sleva)

 

Nahoru

PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Již ve starém Řecku bylo plavání důležitou součástí každodenního života; patřilo k základním znalostem a dovednostem každého vzdělaného člověka. Známý výrok z tohoto období „Neumím číst ani plavat“ výstižně tuto skutečnost potvrzuje. Správné zvládnutí plaveckého způsobu je výborným prostředkem k udržení tělesné a duševní kondice nejen mladé a střední generace, ale také generace starší.

Pamatujte tedy: začít s plaváním můžete v každém věku!

Bohužel malá plavecká osvěta společně s nízkou úrovní plavecké výuky zejména v předrevolučním období způsobily, že mnoho lidí se ve vodě nepohybuje podle správných plaveckých technik. Plavání jim tak nepřináší všechny výhody, které by z dobře naučeného plavání mohli mít.

Náplň lekcí:

Naučení správných technik jednotlivých plaveckých způsobů: Prsa, Kraul, Znak a Motýlek. Součástí výuky je také naučení se správnému dýchání, které je velmi důležité, aby bylo plávání opravdu prospěšné Vašemu zdraví.

Délka jedné lekce je 45 minut.

Cena:

400 Kč/1 lekce, vstupné do bazénu si každý hradí sám

 

Nahoru